top of page

Mở rộng vô tận, thiên nhiên đáng kinh ngạc, cảm giác nhẹ nhàng, tự do và khả năng vô tận - phong cảnh núi non thật tráng lệ! Bạn có thể nhìn vào chúng vô tận. Nhưng điều tốt nhất không chỉ là nhìn mà còn là vẽ. Và bây giờ bạn có một cơ hội như vậy!

 

Tôi mời bạn tham gia khóa học trực tuyến đầu tiên của tôi "Phong cảnh núi non trong dầu" tại "Trường Artefacto".

 

Bạn đang tham gia khóa học:  

- học cách truyền đạt không gian và kế hoạch bằng tông màu và màu sắc,

- học cách phản ánh trạng thái tự nhiên trong ảnh, thể hiện thái độ của bạn với cảnh quan,

- hiểu cách thực hiện imprimatura (sơn lót) cho một bức tranh sơn dầu.

 

Nhấp vào nút để tìm hiểu thêm và ghi danh vào một khóa học. Tôi sẽ rất vui khi được gặp bạn!

bottom of page